Topení,
s odborníkem na vytápění

Plynové

Vytápění plynem - princip a využití

Vytápění plynem patří mezi ekonomicky a ekologicky významné způsoby zajištění tepla a teplé vody a jeho podíl na trhu s bydlením stále stoupá. Vývoj legislativy a ekonomika provozu tlačí investory k nákupům provozně úsporných zařízení pro vytápění a ohřev vody, které svým provozem minimalizují negativní působení na životní prostředí. Plyn přitom lze oprávněně řadit mezi média, kterým patří budoucnost.

Detail DISKUTOVAT (0 příspěvků)

Plynový kotel kondenzační nebo klasický?

Při rozhodování o nákupu plynového kotle zákazník narazí na volbu - lacinější klasický kotel nebo dražší kotel kondenzační. Jak tedy správně vybrat?

Zvolíme-li plynový kotel, můžeme si vybrat mezi konvenčním teplovodním a kondenzačním. Teplovodní kotle mají delší tradici a jsou cenově přijatelnější z hlediska počáteční investice, kondenzační kotel je na pořízení dražší, ekonomicky je však výhodnější z hlediska provozních nákladů. Je zajímavé všimnout si poměru zastoupení jednotlivých typů. U rekonstrukcí se využívá přibližně jen 20 % kondenzačních kotlů (a 80 % tvoří klasické kotle), u novostaveb převažuje 80−90 % kondenzačních kotlů. Jaký je tedy rozdíl mezi konvenčním ohřevem atmosférickým spalováním paliva a principem kondenzačního vytápění? 

Detail DISKUTOVAT (0 příspěvků)

Plyn - komfort podmíněný závislostí

Roční spotřeba zemního plynu ve světě představuje asi 2 200 miliard m3. Při současné úrovni těžby vydrží zásoby minimálně 70 let. Hodláte-li zůstat plynu věrni nebo uvažujete-li o jeho využití, nemáte se čeho bát. Podíl zemního plynu na tuzemské spotřebě energií stále narůstá. Momentálně se toto médium podílí na spotřebě primárních energetických zdrojů přibližně 17 %, v budoucnu by to mělo být až 22 %. Plyn dnes využívají asi tři pětiny domácností, přístup k němu má asi 93 % obyvatel v téměř dvou třetinách obcí. Tisíce domácností jsou na plynu stoprocentně závislé.

Detail DISKUTOVAT (1 příspěvků)

Ten pravý plynový kotel

Plynové kotle jsou v domácnostech ideální pro svůj ekologický přínos a při správném výběru i z hlediska ekonomického. Jejich nabídka je velmi široká a jejich výběr by vždy měl záviset na specifikách stavby a typu interiéru, dále pak samozřejmě na požadavcích a finančních možnostech majitele bytu či domu. Vyšší pořizovací cenu moderního kotle většinou vynahradí pohodlí obsluhy, komfort provozu a nižší provozní náklady. To jsou ty důležité vlastnosti, které bychom při výběru měli sledovat - vedle co nejnižších pořizovacích nákladů, spolehlivosti a ekonomického provozu sledujme také, jaké má kotel nároky na údržbu, zda vykazuje nízké emise a je mu garantována dlouhá životnost.

Detail DISKUTOVAT (0 příspěvků)

Jak vybrat nejúspornější plynový kotel

Plyn patří stále mezi nejrozšířenější palivo. Stačí jen otočit knoflíkem a máme teplo. Kolik za tento komfort zaplatíme, lze do značné míry ovlivnit výběrem plynového kotle. Jaké se nabízejí možnosti?

Svým umístěním na podlaze kotelny či technické místnosti plně postačují pro vytápění rodinného domu.

Jejich výhodou je možnost vytápět i tzv. samotížným způsobem, což jsou systémy bez čerpadla, vyznačující se velkými dimenzemi trubek, velkým obsahem vody v systému a použitím otevřené expanzní nádoby. K oběhu topné vody tedy dochází samovolně, jen rozdílnou teplotou vody.

Detail DISKUTOVAT (2 příspěvků)

Výběr plynového kotle

Zajímavé srovnání cen paliv a energií zveřejnila Severočeská plynárenská, z něhož vyplývá, že vytápění rodinných domků plynem je poměrně únosná varianta v porovnání s ostatními palivy. A poptávka po plynových kotlech tomu nasvědčuje.

Výrobci se snaží vyvíjet stále účinnější kotle, na úrovni vyspělé technologie, aby byl provoz co nejhospodárnější a uživatele zatěžoval co nejméně.

Detail DISKUTOVAT (0 příspěvků)

Vytvořilo Anawe